Imtech byter namn och blir Assemblin. Uppdraget med att byta fordonsdekor gick till oss.

Arbetet består dels av avfoliering och montering av wrapfolie och sedan logotyper.

Vi tackar Assemblin för fortsatt visat förtroende!