Prio. Kort för prioritet.

Varje dag måste vi göra prioriteringar, både i arbetslivet och privat. När marknaden formligen skrek efter bra yrkeskläder i låg-/mellanprissegmentet så såg ProJob det som en prioritet och en stimulerande utmaning för företaget.

Det finns egentligen bara ett sätt att gå till väga:
Satsa på de viktigaste plaggen, de oumbärliga detaljerna, ett attraktivt färgspektrum och stora volymer. Riktigt stora volymer.

ProJob gjorde så och de är mycket nöjda med resultatet. Även på Keltox Reklam AB är riktigt nöjda med både funktion, kvalitet, färger och en attraktiv prisbild.

När Du väl testat PRIO, tror vi att du kommer att hålla med både oss och ProJob.

Varmt välkomna in och hämta er egna PRIO-katalog. Har du inte vägen förbi i det närmaste, hittar du produkterna som ingår i sortimentet här.